Wczytuję dane...
NOWA OFERTA

W ramach realizacji projektu pn. ,,Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa MIRAGE HOBBY ADAM ZIELIŃSKI poprzez implementacje ekoinnowacji w realizowanych usługach na rynku drukarskim" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wprowadzono  w przedsiębiorstwie całkowicie nową usługę druku cyfrowego wysokiej jakości wraz z jego obróbką w postaci ploterowania, bigowania opartej na najnowszych ekologicznych technologiach.

– zmniejszonego poboru energii elektrycznej i zerowym zużyciu wody. W wyniku nowej inwestycji prowadzącej do wprowadzenia na rynek ulepszonych

– wyższych jakościowo wyrobów w oparciu o wymianę parku maszynowego na najnowocześniejsze

– ekologiczne rozwiązaniu dostępne na obecnym rynku w ofercie Wnioskodawcy pojawią się zupełnie nowe usługi nieświadczone dotychczas.. Niniejszy cel jest tożsamy z celem głównym Działania 3.3 RPO WM: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

– oraz celem głównym RPO WM: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Projekt prowadzi do rozszerzenia skali działalności firmy Mirage Hobby Adam Zieliński, w tym zwiększenia poziomu technologicznego i organizacyjnego oraz rozwoju współpracy w sferze gospodarczej, jak i naukowej.

Zakup nowoczesnego sprzętu wpłynie bezpośrednio na dalszy rozwój firmy oraz konkurencyjność Mazowsza w układzie europejskim – sprzęt jest najnowsza technologią w Polsce. Podobnie wygląda kwestia wdrażanych ekoinnowacji w działalności przedsiębiorstwa.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami celem realizacji zleceń opartych na najnowocześniejszych rozwiązaniach wskazanych powyżej!